Home

HiBO is een organisatie die noodhulp kan bieden aan mensen die door bijzondere omstandigheden in acute financiële problemen zijn geraakt.

Een krappe uitkering, tegenslagen in het leven, faillissement, dakloosheid, een lichamelijke of geestelijke beperking, een zorgwekkende relatie of gezondheid kunnen oorzaken zijn voor het ontstaan van schulden. Schulden die soms oplopen tot urgente betalingsproblemen met funeste gevolgen voor het gezin en het huishouden.

Er zijn tal van maatschappelijke organisaties die deze mensen dan hulp bieden en begeleiden, daarbij gebruikmakend van de mogelijkheden die de samenleving met zijn talrijke voorzieningen biedt.
Maar een hulpverlener weet soms ook niet meer waar het geld vandaan te halen om de hulpverlening te starten en een hulpplan uit te voeren.

Onder zulke uitzonderlijke omstandigheden kloppen veel hulpverleners aan bij HiBO, Hulp in Bijzondere Omstandigheden. Ze vragen onze stichting om financiële middelen voor het oplossen van de nood van hun cliënt. Zo ondersteunt de stichting  de hulpverlening aan inwoners van Breda (en Alphen-Chaam en Baarle-Nassau). En in deze tijd is de behoefte aan onze hulp sterk toegenomen.

HiBO werd al in 1936 opgericht en komt aan gelden via giften van Fondsen, Kerken en particulieren. HiBO werkt uitsluitend met vrijwilligers zonder vergoeding.