Machtiging

Voor het verifiëren van de gegevens van de cliënt bij Sociale Zaken en andere instellingen voor hulp en dienstverlening en voor overleg met fondsen heeft HiBO een machtiging nodig. De machtiging stelt HiBO in staat om voor de aanvraag en de aanvraagprocedure relevante gegevens betreffende de cliënt uit te wisselen. De door HiBO ontvangen gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard.

De cliënt dient hiertoe nadrukkelijk en op een binnen de wet- en regelgeving geëigende manier toestemming te verlenen. De HiBO-machtiging voldoet aan deze voorwaarden.

Ook als de cliënt onder bewind staat dient hij/zij zelf de machtiging te ondertekenen en niet de bewindvoerder.

Klik hier voor de machtiging.

Klik hier voor de Privacy Statement.