Disclaimer

Disclaimer uitgaand e-mailverkeer en website

De informatie die via e-mailberichten wordt verzonden, is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Ze kan vertrouwelijk materiaal bevatten waarop beroepsgeheim van toepassing is. Indien de ontvanger van dit e-mailbericht niet de geadresseerde is, wordt u erop gewezen dat u geen recht heeft kennis te nemen van de inhoud. Gebruik maken van deze informatie door anderen dan de geadresseerde, alsmede openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding ervan, is verboden.

Indien dit e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het te retourneren aan de verzender van het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

De Stichting Hulp in Bijzondere Omstandigheden (HiBO) staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst ervan.  HiBO kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Aan dit e-mailbericht of mee verzonden bestanden kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan de door HiBO verstrekte informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. HiBO  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site, de daarop/daardoor verstrekte informatie en daarop aanwezige links naar sites van derden.

Mocht er op de website persoonlijke informatie staan waarmee de privacy wordt aangetast, dan wordt u verzocht dit door te geven via het contactformulier zodat deze informatie verwijderd kan worden van de website.