Ontstaansgeschiedenis HiBO

De economische crisis rond 1930 leidde tot grote werkloosheid en armoede. Besloten werd tot de oprichting van een Nationaal Crisis Comité met plaatselijke afdelingen. In Breda richtten notabelen en charitatieve instellingen samen zo’n afdeling op. Op 18 mei 1936 werd deze omgezet in de huidige stichting. Na de oorlog volgde onder leiding van de toenmalige wethouder Sociale Zaken een doorstart als Commissie van Samenwerking. Hierin werkten gemeente, maatschappelijk werk en particuliere fondsen samen. De invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965 leek dit soort stichtingen overbodig te maken. Vele werden dan ook opgeheven. De stichting HiBO ging door.