Fiscaal Juridische informatie

HiBO is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Anbi: fiscaalnummer 0085.32.679.

Erkenning door het Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden op 26 oktober 1948 onder nummer 1179.

De stichtingsakte van HiBO dateert van 18 mei 1936.

Kamer van Koophandel: nr. 41102118.

Van toepassing is de AVG.