Privacy statement

HiBO ontvangt digitaal het aanvraagformulier met persoonsgegevens.

HiBO gebruikt deze persoonsgegevens ten behoeve van eventueel toekennen van financiële hulp.

HiBO controleert de persoonsgegevens bij instanties en of er geen andere voorzieningen of mogelijkheden zijn voor de gevraagde financiële hulp.

HiBO wisselt met fondsen persoonsgegevens uit voor het verkrijgen van middelen t.b.v. de aanvraag.

HiBO controleert en wisselt alleen persoonsgegevens uit als daartoe een machtiging is verstrekt door betrokkene.

HiBO behandelt alle aanvragen onder geheimhoudingsplicht.

HiBO bewaart de aanvraagformulieren en de besluiten over de aanvraag 5 jaar op (digitaal) beveiligde plaatsen.

HiBO geeft op verzoek informatie over de bewaarde persoonsgegevens aan de betrokkene.