Bestuur

De bestuursleden van HiBO zijn gevraagd vanwege hun achtergrond, hun kennis en kwaliteiten en integriteit. Ze zijn afkomstig uit diverse geledingen van de maatschappij. Onder meer van Maatschappelijk Welzijn, Sociale Zaken van de gemeente Breda, het onderwijs en de diaconie en caritas van de kerken. Het is een werkbestuur waarbij het regelen van de bestuurszaken, het beoordelen van aanvragen en de administratieve verwerking in één hand zijn. Het bestuur is voor spoedaanvragen direct beschikbaar. Het bestuur vergadert eens per maand en wel op het Stadskantoor.

De namen van de huidige bestuursleden kunt u vinden in het meest actuele jaarverslag op deze website 

De Stichting HiBO werkt uitsluitend met vrijwilligers. Noch bestuursleden, noch adviseurs of eventuele medewerkers ontvangen enigerlei vorm van beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden. HiBO maakt voor haar vergaderingen, kopieerwerk e.d. dankbaar gebruik van gratis ter beschikking gestelde faciliteiten van de gemeente Breda en het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn. De bestuurs- en bureaukosten betreffen alleen wat postzegels, enveloppen, bankkosten e.d. De overheadkosten blijven daardoor beperkt tot een minimum (zie balans).