Voorbeelden

Voorbeelden van verleende hulp bij bijzondere omstandigheden

Een gescheiden bijstandsmoeder met twee kinderen. Haar ex-man heeft haar met grote schulden laten zitten. Als gevolg van een aflossingsregeling houdt ze nauwelijks geld over van haar uitkering. Het ontbreekt de kinderen aan zo ongeveer alles: eten, kleding, schoeisel, bedden en handdoeken. HiBO geeft haar hulpverlener hiervoor geld.

Een moeder en haar twee tienerdochters verblijven regulier in ons land. Ze kunnen voorlopig alleen in tijdelijke panden worden gehuisvest. De vrouw werkt in kortlopende ploegendiensten, maar verdient erg weinig. Het gezin heeft geen huisraad en slaapt op twee oude matrassen op de grond. Een diaconie helpt hen aan tweedehandse meubels en vraagt HiBO geld voor bedden en beddengoed. Die bedden staan er inmiddels.

Vluchtelingen. Vader, moeder en vier kinderen zijn na een afwijzing van de verblijfsvergunning uitgeweken naar Zweden. Zweden stuurt het gezin terug naar Nederland. Ze verkrijgen alsnog een asielvergunning. In afwachting van de bijbehorende pasjes wordt het gezin op straat gezet. Zonder pasjes echter: geen uitkering en geen dak. Ter overbrugging geeft HiBO twee maanden leefgeld.

Een verwarde, alleenstaande jonge vrouw heeft geen greep op haar financiën. Op haar uitkering wordt beslag gelegd, waardoor ze slechts geld voor eten en drinken heeft. Voor langere tijd wordt ze financieel begeleid. Ze heeft geen winterjas en geen fiets. HiBO stelt geld beschikbaar voor een jas en tweedehands fiets.

Een jonge vluchtelinge met baby verwacht uitwijzing. Ze heeft een posttraumatische depressie. Het is belangrijk dat ze, in geval van een persoonlijke crisis, direct contact kan opnemen met haar hulpverlener. Ze heeft geen telefoon. Een hulpverlener vraagt voor haar bij HiBO om een GSM. HiBO zorgt dat deze er komt.

Een oude man, die lange tijd heeft gezworven, is opgenomen in een opvangvoorziening. Hij ontvangt weliswaar zak- en kleedgeld, maar een onmiddellijke aanvulling van zijn kleding en schoeisel is geen overbodige luxe. HiBO vindt er een fonds voor.
Evenals voor een andere man in de opvang die uit detentie kwam, geen winterkleding had en niet over de benodigde middelen beschikt om deze te kunnen aanschaffen.

Een alleenstaande vader met een verstandelijke beperking. Hij heeft grote schulden en krijgt sinds kort budgetbegeleiding. Zijn dochtertje staat onder toezicht van Jeugdzorg. Lid worden van de scouting zou zeer goed voor haar sociale ontwikkeling zijn. De kosten hiervoor neemt HiBO voor haar rekening.

Een gezin met twee kinderen. Vader is ontslagen. Onverantwoorde uitgaven en grote schulden brachten het gezin aan de grond. De afsluiting van gas en licht duurt inmiddels een half jaar. Het is december. Maatschappelijk Werk begint een hulpverleningsplan met als eerste stap de heraansluiting van de energie. HiBO betaalt de energieschuld.

Een vrouw krijgt budgetbegeleiding en opent in het kader hiervan een nieuwe rekening. Een betaling wordt echter op de oude rekening gestort. Deze had een nadelig saldo en nu is er geen geld beschikbaar. Het energiebedrijf staat op het punt haar af te sluiten. HiBO betaalt voor haar.

Man en vrouw hadden een vaste baan. Hij wordt plotseling ernstig ziek en verliest werk en inkomen. Zij kan de combinatie van zorg en werk niet aan en geeft haar werk op. De financiële gevolgen zijn zodanig, dat betalingsachterstanden ontstaan. Ze zien het niet meer zitten. De kerk biedt hen een Lourdesreis aan. HiBO geeft zakgeld mee voor onderweg.

Een 17-jarig zwervend meisje wordt opgevangen en begeleid naar zelfstandig wonen. Ze grijpt haar kans en gaat de kapsteropleiding volgen. Ze heeft schoolgeld en een kappersset nodig. Studiefinanciering krijgt ze pas over een half jaar. HiBO overbrugt tussentijds het tekort.

Een zwaar gehandicapte vrouw is in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Ze gebruikt veel medicijnen die niet worden vergoed. Het revalidatiecentrum adviseert haar een aangepaste mantel aan te schaffen en een aangepast hoofdkussen. Bijzondere Bijstand is er niet voor. HiBO geeft haar het benodigde geld.

Een volwassen dochter vertelt haar moeder dat ze jarenlang is misbruikt door haar vader. De moeder is geschokt en wil en kan niet meer samenzijn met de vader. In afwachting van de scheiding, alimentatie en boedelscheiding betrekt ze een ander huis. Het ontbreekt haar aan alles, want haar spullen worden door haar man geblokkeerd. Voorliggende voorzieningen zijn niet van toepassing. HiBO ondersteunt deze vrouw door een deel van de inrichting van haar huis te financieren.

Een jonge vrouw is in verwachting van haar tweede kind. Na een instabiele relatie heeft haar man haar verlaten. Ze is als adoptiekind in Nederland gekomen. Haar pleegouders hebben haar te beschermd opgevoed. Nu is ze onzelfstandig, haar huishouden is een chaos en ze maakt schulden. Haar huis heeft geen vloerbedekking en ze slaapt op een matras op de grond. Via een begeleidende hulpverlener vraagt ze bij HiBO een baby-uitzet aan. Die is toegewezen.

Een jonge vrouw, spastisch en epileptisch, is jarenlang in een verpleeginrichting verzorgd. Bij de verhuizing naar een eigen woning raakt haar aangepaste bed beschadigd. Vervanging door een nieuw bed is noodzakelijk. Vergoedingen zijn niet aan de orde. Ze heeft voor het nieuwe bed inmiddels tweederde van het aankoopbedrag gespaard. HiBO vult het ontbrekende bedrag aan.

Een gezin telt drie kinderen. De vader heeft een verstandelijke beperking en de moeder heeft, als gevolg van een auto-ongeluk, lichamelijke klachten. Woonbegeleiding is noodzakelijk. Als blijkt dat de vader zijn sleutelbos heeft verloren, moet er snel gehandeld worden. Geld voor nieuwe cilindersloten met sleutels is er niet. HiBO draagt bij om deze urgente nood op te lossen.

Een in armoede geraakt gezin is in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) maar maakt nieuwe schulden. De moeder staat er alleen voor, want de vader verblijft in het buitenland. Hulpverlening stuit op het ontbreken van bedden, matrassen, beddengoed, fietsen en een wasmachine. HiBO kon in deze basale behoeften voorzien.

Na 40 dienstjaren had een man zijn rust verdiend. Hij wilde in zijn vrije tijd lekker gaan vissen. Het gaat echter helemaal mis met zijn dochter en haar kind. Om te voorkomen dat ze gaat zwerven en dakloos wordt, sluit hij een grote lening af. De afbetaling dwingt hem weer te gaan werken, elke cent wordt opzij gelegd. Hij beschikt niet over de financiële middelen om zijn kapotte bril te vervangen, laat staan om een nieuwe visakte te kopen. Hij raakt er moedeloos van. HiBO heeft ervoor zorg gedragen dat de nieuwe bril er kwam, evenals die paar tientjes voor de visakte.

Een vrachtwagenchauffeur is werkeloos. Hij en zijn vrouw verkopen hun huis. Vanwege de nodige gebreken zitten ze nu met een grote restschuld. Zijn rijbewijs zal binnenkort verlopen, maar geld voor een keuring is er niet. Er dreigt een onaangename situatie te ontstaan omdat de man aan het solliciteren is. HiBO betaalde de keuring. De man heeft een nieuwe baan als chauffeur en voor de aflossing van de restschuld kan een regeling worden getroffen.

Een man heeft ooit een trauma opgelopen als gevolg van een overval. Hij raakte ontregeld en is gaan zwerven. Berooid klopte hij tenslotte aan bij de crisisopvang in Breda. Zijn identiteitsbewijs was hij kwijtgeraakt en zonder dat krijgt hij geen uitkering.
HiBO heeft dit kunnen verhelpen en hem ook wat kledinggeld gegeven.