Instellingen die aanvragen

Voorbeelden van instellingen die bij HiBO aanvragen kunnen indienen. Vergelijkbare instanties kunnen natuurlijk ook een aanvraag indienen.

Instituut voor Maatschappelijk Welzijn
Het IMW stelt zich ten doel binnen de welzijnszorg van Breda e.o. in het kader van de sociale dienstverlening in ruime zin hulp te verlenen aan individuen, gezinnen, groepen en categorieën, daar waar het sociaal functioneren op enigerlei wijze als problematisch wordt ervaren of problematisch dreigt te worden. Het IMW wil daarbij extra aandacht geven aan (groepen) mensen die ‘aan de zijlijn’ van de samenleving (dreigen te komen) staan.
Het IMW heeft diverse afdelingen.

Zie: www.imwbreda.nl

Bureau Sociaal Raadslieden 
Is een afdeling van het IMW.
Sociaal raadslieden kunnen u vertellen welke wetten, regelingen en voorzieningen in uw situatie van toepassing zijn, wat de gevolgen daarvan zijn en welke rechten en plichten daaruit voortvloeien.
Zij kennen de instanties die de wetten uitvoeren. Hulp van sociaal raadslieden is gratis.

Zie: www.imwbreda.nl

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda/Housing First

SMO Breda e.o. is een combinatie van voorzieningen in Breda en omgeving voor mensen met langdurende of acute problemen. Hierdoor komen zij buiten de maatschappij te staan of kunnen zich daarbinnen niet handhaven, met als gevolg isolement en maatschappelijke uitsluiting

Zie: www.smobreda.nl

Stg. Kick
Kick is een dagbestedingprogramma voor jongeren van 13 t/m 23 jaar in de gemeente Breda die niet naar school of werk gaan. Kick gebruikt sport als middel om jongeren weer te activeren en te motiveren zodat zij weer aansluiting kunnen vinden bij een opleiding of werk.

Zie: www.kick-breda.nl

Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk
SNV Brabant Centraal, locatie Breda is een maatschappelijke instelling die zich beweegt op het terrein van de multiculturele samenleving en daar een bijdrage aan wil leveren. SNV Brabant Centraal stelt zich op als intermediair en belangenbehartiger tussen mensen uit de doelgroepen (vluchtelingen en andere migranten) en de samenleving.
Er is een vestiging in Breda.

Zie: www.snvbrabantcentraal.nl

SOVAK
SOVAK biedt individuele op maat gesneden diensten aan voor mensen met een verstandelijke beperking. Ongeveer 1000 medewerkers en 430 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om de beste ondersteuning te bieden aan de 650 cliënten van SOVAK (480 wonend en 170 extramuraal).
SOVAK-Nederland heeft een vestiging in Terheijden.

Zie: www.sovak.nl

GGZ regio Breda
GGZ Regio Breda biedt op basis van bio-psycho-sociale modellen, op deskundige, doeltreffende en doelmatige wijze professionele hulp aan mensen van elke leeftijd en elke culturele achtergrond met ernstige psychosociale problematiek en of psychiatrische stoornissen. Zij stemmen het
hulpaanbod op individueel niveau af op de hulpvraag van de cliënt.
De GGZ heeft veel afdelingen en diensten.

Zie: www.ggzregiobreda.nl

Prisma
Mensen met een beperking hebben recht op een volwaardige plaats in de samenleving. Om die plaats te verwerven bieden zij ondersteuning, begeleiding, stimulering en verzorging.

Zie: www.prismanet.nl

Surplus welzijn
Surplus Welzijn richt zich op mensen en groepen die ondersteuning wensen op het gebied van welzijn in relatie tot hun sociale omgeving. De eigen mogelijkheden en regie van mensen vormen de uitgangspunten voor het werk. Er is speciale aandacht voor kwetsbare mensen in de samenleving. Surplus Welzijn maakt onderdeel uit van Surplus, een regionale organisatie voor welzijn, zorg, welzijn, kinderopvang, wonen en comfortdiensten in West- en Midden-Brabant
Er zijn diverse vestigingen in Breda.

Zie: www.surpluswelzijn.nl

Amarant
Amarant bestaat uit zo’n 3500 enthousiaste medewerkers, die in Midden- en West-Brabant op een betrokken en deskundige wijze diensten verlenen aan mensen met een beperking en hun omgeving.
Er is een vestiging in Breda.

Zie: www.amarant.nl

MEE West-Brabant
Leven met een beperking hoeft niet altijd een handicap te zijn.
MEE biedt raad en daad voor iedereen met een beperking. Bij
MEE West-Brabant vindt u deskundige mensen die u kunnen helpen bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd.
Er is een vestiging in Breda.

Zie: www.meewestbrabant.nl

WIJ
WIJ biedt 55-plussers in Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau de volgende diensten aan:
• interessante en leuke cursussen
• zinvol en plezierig vrijwilligerswerk
• persoonlijk advies of diensten aan huis
• en nog veel meer.

Zie: wij.begintbijjou.nl

Stg. Leergeld
Stichting Leergeld Breda probeert te voorkomen dat kinderen zich onvoldoende kunnen ontwikkelen of terechtkomen in een sociaal isolement. De stichting vindt dat “alle kinderen mogen meedoen met normale schoolse en buitenschoolse activiteiten”, juist ook de kinderen van gezinnen waar onvoldoende financiële middelen zijn.

Zie: www.leergeld.nl

Daarnaast:

St.Villa Boerebont, Zorg voor Elkaar,  Impegno,  CJG, ASVZ, Humanitas DMH etc.

Voor tandheelkundige problematiek verwijst HiBO door naar de Straattandarts Breda: www.straattandartsbreda.nl