Bijzonder

Wat wordt bedoeld met bijzonder?

De naam van onze stichting luidt HiBO, hetgeen staat voor Hulp in Bijzondere Omstandigheden. Elke aanvraag die HiBO ontvangt, wordt individueel beoordeeld. ‘Bijzonder’ vormt daarbij een criterium. Het begrip ‘bijzonder’ vraagt dan ook om uitleg.

Een geval is bijzonder als het sporadisch voorkomt. Een situatie is bijzonder als het afwijkt van andere, vergelijkbare situaties. Mensen met een minimum inkomen en schulden verkeren per definitie in een armoede situatie maar zijn niet ‘bijzonder’, omdat men deel uitmaakt van een groep met vergelijkbare situaties. Echter als in een specifiek geval zich méér tegenvallers of onvoorziene omstandigheden voordoen, dan spreken wij van ‘bijzonder’.

In voorbeelden staat een aantal omstandigheden beschreven waaronder HiBO heeft besloten een aanvraag te honoreren met een gift.