Voorliggende voorzieningen

Voor uiteenlopende zaken kunnen mensen een beroep doen op voorzieningen van de vele instanties die hiervoor in het leven zijn geroepen. De cliënt dient, eventueel met behulp van de hulpverlener, de mogelijkheden van deze voorzieningen te onderzoeken en hier zo mogelijk gebruik van te maken. HiBO honoreert geen aanvraag, als op de aanvraag zo’n voorliggende voorziening van toepassing is.

Bij aanvragen voor juridisch bijstand zoals advocaatkosten is het Juridisch Loket een voorliggende voorziening, waar vooraf advies ingewonnen moet worden.

Bij gemeenten, overheid, verzekeraars e.d. is informatie over de mogelijkheden van deze voorzieningen te verkrijgen. Kijk voor de voorliggende voorzieningen Breda op breda.nl en op breda.nl/bijzondere-bijstand of gripopgeldbreda.nl