Inkomsten & Uitgaven

Inkomsten van HiBO 
Hoewel de stichting geen eigen vermogen heeft, kunnen we toch steeds giften aan mensen in acute financiële nood blijven verstrekken. Gelukkig zijn er veel organisaties, particulieren en bedrijven die de noodzaak van ons werk onderschrijven.

HiBO ontvangt donaties van diverse voormalige Bredase zorginstellingen zoals een opgeheven bejaardenhuis, een ziekenhuis en twee weeshuizen. Ook ontvangen we gelden van kerken, het bedrijfsleven, particulieren en een jeugdfonds. Daarnaast zijn er landelijke particuliere fondsen die ons financiële middelen verstrekken waarmee we andermans nood kunnen verlichten.

HiBO is een Algemeen Nut Beogende Instelling, hetgeen fiscaal gunstig is voor de stichting. Maar ook voor hen die aan onze stichting schenkingen doen. HiBO staat uiteraard graag open voor nieuwe donateurs. Zie: jaarverslag. Giften zijn welkom op ING Bank: NL71 INGB 0001 1269 49. ANBI fiscaal nummer: 0085.32.679. Kamer van Koophandel: nr. 411.021.18 RSIN 0085.32.679

Uitgaven van HiBO 
HiBO verstrekt giften aan hulpverleners ten behoeve van mensen, waarvan duidelijk is dat ze in urgente financiële nood zijn geraakt. HiBO draagt ook bij aan de crisisuitgaven door het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda (IMW), waaronder de zogenaamde broodnood.
HiBO heeft geen bestuurskosten en nauwelijks bureaukosten. Zie: jaarverslag.