HiBO in deze tijd

Is HiBO ondanks de welvaart en onze verzorgingsstaat nog nodig? De berichtgeving via kranten, de televisie en de sociale media geven volop berichten en signalen van stijgende armoede in Nederland en scheve constructies om betalingsachterstanden weg te werken. In de ruim 150 aanvragen per jaar lezen we over uitsluiting van hen die alleen zijn komen staan, zij die vastlopen in zichzelf en de samenleving, verdwaald raken in de bureaucratie, zij die niet kunnen lezen en buiten de digitale samenleving staan en zij die de valkuilen van de consumptiemaatschappij niet voorzien.

Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat Hulp in Bijzondere Omstandigheden nog steeds maatschappelijk relevant is.

Doelstelling volgens Artikel 2 van de Statuten

  1. De Stichting stelt zich ten doel het geheel of gedeeltelijk tegemoetkomen aan materiƫle noden voor zover voorliggende wettelijke sociale voorzieningen daarin niet of niet kunnen voorzien en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het doen van giften en alle andere wettelijke daartoe geƫigende middelen.