Collecte voor HiBO

In de maand mei 2010 werd in alle parochies van Breda gecollecteerd voor het werk van onze stichting. Wij ontvingen onlangs de opbrengst. Dank alle gulle gevers!