Een forse gift

Onze stichting ontving in 2010 een grote donatie vanuit het Rabobank Coöperatiefonds. Een flink aantal toekenningen konden we hiervan betalen.